Số 33 Ngõ Huyện, Phường Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm - TP. Hà Nội
0948 302 880 - 0911 279 155

Infographic – Lịch sử phát triển công nghệ website

Chúng ta cùng nhìn lại lịch sử phát triển website của những bước đi đầu của làng thiết kế trang web cho đến hiện tại qua infographic nhé

Ngày 6-8-1991, Tim Berners Lee công bố chương trình web. Dự án “World Wide Web” được Tim giới thiệu tại newsgroup alt.hypertext.Tháng 12 năm 1990, Tim đã gia nhập nhóm với một nhà vật lý Robert Cailliau, người viết lại đề xuất ban đầu của Tim. Đó là tầm nhìn của họ để kết hợp siêu văn bản với internet để tạo ra các website, nhưng không có ai vào thời điểm đó có thể đánh giá cao ý tưởng này có thể thành công như thế nào. Mặc dù ít quan tâm đến, Tim tiếp tục phát triển ba thành phần chính cho các trang web, HTTP, HTML và trình duyệt web đầu tiên thế giới. Trình duyệt này cũng được gọi là “World Wide Web” và nó cũng tương tự như một trình soạn thảo. Ngày 06 tháng 8 năm 1991, trang web đầu tiên trên thế giới đã được đưa ra. Đây cũng là năm mà HTML được sinh ra và công bố công khai đầu tiên diện mạo của HTML đã được phát hành. Một số các thẻ vẫn còn sử dụng ngày nay, chẳng hạn như thẻ h1-h6, thẻ paragraph và các thẻ anchor.

Related Posts

Leave a reply

Bạn phải đăng nhập để gửi phản hồi.