Era 360º

phat-trien-website
Những siêu phẩm công nghệ bạn chưa từng thấy

Những siêu phẩm công nghệ mới nhất mà bạn chưa từng thấy. 1. Màn hình cuộn tròn của LG Thay thế chất liệu cứng bằng chất liệu dẻo, loại màn hình có thể cuốn và gập, cuộn khít với nhiều hình dáng khác nhau. Màn hình của LG ám chỉ…

1 2 8