mobile

viết ứng dụng android
Phát triển ứng dụng Android
Era chuyên cung cấp các sản phẩm ứng dụng di động Android chuyên nghiệp như ứng dụng tin tức, quản lý bán hàng, quản lý nhân sự, ứng dụng website, CMS, ... Era cũng là đơn vị lập trình ứng dụng android cho mobile tốt nhất hiện tại.
apple
Phát triển ứng dụng iOS
Era là công ty viết ứng dụng di động cho các nền tảng iOS với các thiết bị tương thích truyền thống như iPhone, iPad của Apple. Chúng tôi có đội ngũ chuyên gia lập trình viên mobile cao cấp, 5+ năm kinh nghiệm sẵn sàng đáp ứng các yêu cầu khó nhất của khách hàng.